Про підприємство

Пiдприємство «Макiївський коксохiмiчний завод iм.Ф.Е.Дзержинського» було засновано у 1932 р. як державне пiдприємство. Вiдповiдно до Указiв Президента України № 210/93 вiд 15.06.1993 р. «Про корпоратизацiю пiдприємств» i № 61/94 вiд 21.02.1994 р. «Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним держаним адмiнiстрацiям повноважень щодо управлiння майном, що перебуває у загальнодержавнiй власностi» розпорядженням Донецької обласної Ради народних депутатiв № 7-р вiд 10.01.1995 р. державне пiдприємство «Макiївський коксохiмiчний завод» було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство «Макiївський коксохiмiчний завод».

З 07.05.2003 р. по 15.04.2004 р. товариство перебувало в процедурi санацiї, вiдкритої в рамках провадження справи про банкрутство ПАТ «МКХЗ» № 3/108 Б. Ухвалою господарського суду Донецької областi по справi № 3/108 Б вiд 25.07.2003 р. затверджений План санацiї ПАТ «МКХЗ». План санацiї ПАТ «МКХЗ» передбачав створення на базi основних засобiв боржника високорентабельних пiдприємств: екологiчно безпечного пiдприємства з виробництва коксохiмiчної продукцiї iз залученням Iнвестора та пiдприємства з виробництва високоякiсної сировини для виробництва коксу, реалiзацiю частини майна на суму необхiдних iнвестицiйних коштiв та задоволення вимог кредиторiв, передачу частини житлового фонду на баланс мiської ради. На виконання Плану санацiї у серпнi 2003 р. проведена передача частини основних засобiв ПАТ «МКХЗ», в тому числi основних виробничих засобiв цехiв по виробництву коксохiмiчної продукцiї, до статутного фонду новоствореного товариства ТОВ «Макiївкокс», яке у жовтнi 2003 р. було перетворено у ЗАТ «Макiївкокс». Провадження по справi № 3/108 Б про банкрутство ПАТ «МКХЗ» припинено на пiдставi ухвали господарського суду Донецької областi по справi № 3/108 Б вiд 15.04.2004 р. шляхом затвердження мирової угоди вiд 06.04.2004 р.

Пiсля проведення заходiв, передбачених Планом санацiї, ПАТ «МКХЗ» здiйснює виробничу дiяльнiсть згідно з видами діяльності, які передбачені Статутом товариства.